Uchwyty

Skos 35

Skos 45

Uchwyt

Uchwyt Mały

Tina

UKW-7

Uwagi:

1. Jeśli w zamówieniu nie zaznaczono inaczej, wszystkie uchwyty są frezowane na drugim wymiarze tj. na szerokości frontu.
2. Wszystkie fronty z uchwytami frezowanymi są dostępne z następującymi profilami obwiedniowymi: R1, R3 i R4. Jeśli w zamówieniu nie zaznaczono inaczej, fronty są wykonywane z profilem R3.
3. We wzorze TINA istnieje możliwość modyfikacji położenia uchwytu. Niezbędne jest dołączenie poglądowego rysunku.
4. Występuje możliwość montażu innego rodzaju uchwytów aluminiowych, a także lakierowania ich na wybrany kolor.
5. Istnieje możliwość wykonania frontów w innej grubości. Dostępne grubości: 3mm, 10mm, 18mm, 22mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm.
6. Istnieje możliwość lakierowania lakierowania fragmentu lewej strony bądź całej lewej strony frontu. W tym przypadku, od lewej strony wykonywany jest ten sam profil obwiedniowy jak na stronie prawej.